رابطه هوشمندسازی و مصرف انرژی ساختمان
23
آوریل

رابطه هوشمندسازی و مصرف انرژی ساختمان

یکی از مواردی که برای ساکنان ساختمان ها مطرح است، بحث مصرف انرژی ساختمان است. از خانه های کوچک گرفته تا مجتمع های ساختمانی همواره به دنبال راهی برای کاهش هزینه های جاری ماهیانه خود و مدیریت آن بوده اند. با آزادی سازی قیمت ها و کاهش سوبسیدهای ارائه شده باعث شده است تا هزینه ها به نسبت زیادی افزایش پیدا کنند. از این رو یافتن راهی برای کاهش هزینه ها ضروری به نظر می رسد. در ادامه به رابطه هوشمندسازی و مصرف انرژی ساختمان می پردازیم.

هوشمندسازی ساختمان

هوشمندسازی در حقیقت سیستم مدیریت ساختمان است که می تواند بخش های مختلف ساختمان را کنترل کند. این امر موجب می شود تا مدیر ساختمان اشراف کامل تری به هزینه ها داشته باشد. این سیستم می تواند تمام مصرف کننده های گرمایشی و سرمایشی انرژی در ساختمان را به صورت یکپارچه تحت کنترل داشته باشد. همچنین این سیستم باعث می شود تا تمام دستگاه های الکترونیکی در ساختمان هماهنگ با یکدیگر و تحت یک مدیریت واحد عمل کنند.

مزایای هوشمند سازی ساختمان

بدون شک استفاده از هر فناوری مزایای مختص به خود را همراه دارد. هوشمندسازی ساختمان نیز دارای مزایای بسیاری است که می تواند موجب راحتی ساکنان ساختمان و مدیر آن شود. از این رو واضح است که هوشمندسازی ساختمان مزایای بیشماری دارد که راه اندازی آن را مقرون به صرفه می کند. برخی از مزایای هوشمندسازی ساختمان عبارتند از:

  • امنیت بیشتر ساختمانی
  • کاربری راحت تر مدیریت ساختمان
  • قابل دسترس بودن بخش های ساختمان
  • کاهش مصرف انرژی در ساختمان
  • دسترسی بهتر به امکانات موجود
  • مدیریت راحت تر ساختمان
  • تحت کنترل داشتن هزینه های ساختمان
آیا هوشمند سازی ساختمان های قدیمی ممکن است؟
بیشتر بدانید

این ها برخی از مزایای هوشمندسازی ساختمان است که استفاده از آن را در بسیاری از ساختمان های امروزی الزام آور کرده است.

هوشمندسازی ساختمان و کاهش انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی بعد از آزاد سازی قیمت های آن دارای اهمیتی بیش از پیش شده است و در کاهش هزینه های متعارف ساختمان نقشی اساسی دارد. رابطه هوشمندسازی و مصرف انرژی ساختمان باعث کاهش مصرف و به تبع آن کاهش هزینه های ساختمان می شود. مباحثی از قبیل کاهش خطاهای انسانی در کنترل و نظارت مصرف انرژی و برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن باعث خواهد شد تا مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا کند. از آنجایی که در قبض ها نرخ انرژی به صورت پلکانی محاسبه می شود، با کاهش مصرف انرژی در هزینه آن تاثیر بسیاری زیادی خواهد داشت و مبالغ قبض ها به شدت کاهش پیدا می کند. به واسطه مدیریت صحیح تمامی بخش های ساختمان به کمک هوشمندسازی قادر خواهیم بود تا هزینه ها را تا حد زیادی کاهش دهیم. از این رو سیستم های هوشمندسازی ساختمان از اجزای جدایی ناپذیر پروژه های ساختمانی جدید شده است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.